КНП «Чернігівська міська лікарня №3» ЧМР
Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторіяЗавідувач лабораторією

Приходько Оксана Михайлівна

біохімік вищої категорії.

Колектив:

Лещенко Світлана Михайлівна, старший лаборант, вища кваліфікаційна категорія

Пономаренко Тетяна Валеріївна, біолог, друга ківаліфікаційна категорія

Богород Ганна Федорівна, біолог, друга ківаліфікаційна категорія

Фоменко Євгенія Леонідівна, біолог, друга ківаліфікаційна категорія

Клініко-діагностична лабораторія

Робота лабораторії регламентується «Положенням про лабораторію» та «Настановою з якості».

Головною метою є виконання широкого спектру лабораторних досліджень, відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні досягнення в області клінічної лабораторної діагностики.

До складу клініко-діагностичної лабораторії входить клінічний, біохімічний, імунологічний відділи.

Широкий спектр проведення клініко-лабораторних досліджень дозволяють в найкоротші терміни проводити ранню діагностику проліферативних процесів, виявити порушення в системі гемостазу, оцінити стан ліпідного, мінерального, вуглеводного, білкового обміну.

Завдяки багаторівневому контролю якості досліджень помилки в результатах зводяться до мінімуму.   Лабораторія регулярно бере участь в міжнародних програмах контролю якості. Постійно працює над вдосконаленням всіх етапів лабораторних досліджень.

Процедура взяття біологічного матеріалу здійснюється лише за допомогою індивідуальних вакуумних систем, які забезпечують мінімальний контакт матеріалу із зовнішнім середовищем, значно знижують мікротравматизацию клітин матеріалу, а також роблять процедуру повністю безпечною для пацієнта і персоналу, що проводить відбір матеріалу.

Забір крові здійснюється в маніпуляційному кабінеті з 08:00 до 12:00.

Види клініко-лабораторних досліджень:

Гематологічні дослідження:

Гематологічні дослідження виконуються на автоматичних аналізаторах MicroCC-18-це дозволяє в перебігу 2 хвилин аналіз клітин крові по 18 параметрам. Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних бінокулярних мікроскопах.

 • Визначення гемоглобіну крові;
 • Підрахунок еритроцитів у крові;
 • Визначення гематокритної величини;
 • Ерітрограма (Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів);
 • Підрахунок ретикулоцитів;
 • Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограма (визначення тромбокриту, середнього об’єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів);
 • Визначення ШОЕ;
 • Підрахунок лейкоцитів;
 • Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові;
 • Виявлення LE-клітин;
 • Дослідження крові на малярійні паразити;

Загальноклінічні дослідження:

 • Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної щільності рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл, мікроскопія осаду сечі);
 •  Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Нечипоренко, 3-склянкова проба);
 • Визначення концентраційної здатності нирок (Проба Зимницького);
 • Дослідження калу;
 • Дослідження виділень сечостатевих органів;
 • Дослідження дуоденального вмісту;
 • Дослідження рідини із серозних порожнин;
 • Дослідження спинномозкової рідини;
 • Дослідження мокротиння;

Біохімічні дослідження:

Широкий спектр біохімічних досліджень з використанням мінімального об’єму проб і реагентів проводиться на сучасному обладнанні.

 • Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, ГГТП, лужної фосфатази, ліпази);
 • Дослідження мінерального обміну (визначення K, Na, Ca, Cl виконується на іонселективному аналізаторі EasyLyte, іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза);
 • Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, розрахунок коефіциєнту атерогенності);
 • Визначення загального білка, альбуміну, білкових фракцій крові;
 • Визначення глюкози, глікованого гемоглобіну;
 • Визначення білірубіну і його фракцій;
 • Визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти, кліренс ендогенного креатиніну;
 • Визначення серомукоїдів;
 • Тимолова проба;
 • Дослідження системи гемостазу виконується на коагулометрі Clot-2S.
 • Визначення показників системи гемостазу (протромбіновий індекс, протромбіновий час, розрахунок МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, визначення фібриногену А, фібриногену В, визначення часу кровотечі, часу зсідання цільної крові).

Імунологічні дослідження:

 • Визначення групи крові і резус-фактора;
 • Визначення ревматоїдного фактора, С-реактивного білка, антистрептолізина-О;
 • Визначення специфічних білків (тропонінІ експрес-тест);
 • Визначення прокальцитоніну, D-дімеру;
 • Визначення методом ІФА вірусних гепатитів B, C та TORCHінфекцій.

Прийом біоматеріалу: щодня з 08:00 до 12:00.

Видача результатів досліджень: через 2 год. з моменту доставки біоматеріалу.

Контактний телефон:

(046-2)-95-11-46

+38 (067)-458-77-68

+38 (063)-875-57-38