ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТА

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ:

  1. Право на життя

ст. 27 Конституції України

ст. 281 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)

  1. Право на медичну допомогу

ст. 49 Конституції України

ст. 284 ЦК України

п. „д” ст.6, п. „а” ст.78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” (далі -Основи законодавства України про охорону здоров’я)

  1. Право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:

а) право на вільний вибір лікаря;

б) право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря; в) право на вибір закладу охорони здоров’я;

г) право на заміну лікаря;

ґ) право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України (ч. 2 ст. 284, ст. 633 Цивільного кодексу України, п. “д” ст. 6, ч.1 ст. 34, ст.36, 38 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”)

  1. Право на особисту недоторканність

ст. 29 Конституції України

ст. 289 ЦК України

ст.ст. 42, 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на медичну інформацію

ст.ст. 32, 34 Конституції України

ст. 285 ЦК України

п. „е” ст. 6, 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на медичну таємницю

ст.ст. 32, 34 Конституції України

ст. 286 ЦК України

ст.ст. 39-1, 40, п. „г” ст. 78 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на чуйне ставлення, на дії і помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської моралі, з боку медичних і фармацевтичних працівників

п. „г” ст. 78 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на допуск інших медичних працівників

ч. 1 ст. 287 ЦК України

п. „к” ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на допуск членів сім’ї, опікуна, піклувальника

ч. 1 ст. 287 ЦК України

п. „к” ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на допуск нотаріуса та адвоката

ч. 1 ст. 287 ЦК України

п. „к” ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на допуск священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду

ч. 2 ст. 287 ЦК України

п. „к” ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на повну інформованість і добровільну згоду на медико-біологічний експеримент

ч. 3 ст. 28 Конституції України

п. 3 ст. 281 ЦК України

ст. 45 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на донорство крові та її компонентів

ст. 290 ЦК України

ст. 46 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів як на спеціальний метод лікування

ст. 47 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на штучне запліднення та імплантацію ембріона

п. 7 ст. 281 ЦК України

ст. 48 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на застосування методів стерилізації

п. 5 ст. 281 ЦК України

ст. 49 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на добровільне штучне переривання вагітності

п. 6 ст. 281 ЦК України

ст. 50 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на зміну (корекцію) статевої належності

ст. 51 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на незалежну медичну експертизу

п. „й” ст. 6, розділ 9 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю

ч. 1 ст. 3 Конституції України

ч. 1 ст. 22, ст. 23, 906, ч. 1, 2 ст. 1166, ч. 1 ст. 1167, ст.1168, 1195, 1203, 1209 Цивільного кодексу України

п. “і”, “ї” ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. Право на правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я

п. „и” ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я

ст.ст. 40, 55, 56 Конституції України

п. „ї” ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Право на медичні профілактичні заходи

ст. 49 Конституції України

ст. 283, ч.4 ст. 286 Цивільного кодексу України

п. 7 ст. 4, ст. 6, п. “а”, “б” ст. 10, ст. 31, 32, 42, ч. 1 ст. 43, ст. 53, п. “а” ст. 78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. Право на доступність у галузі охорони здоров’я

ст. 49 Конституції України

ст. 283, 284 Цивільного кодексу України

ч. 4 ст. 4, ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. Право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання

ч. 2 ст. 28, Конституції України

ч. 3, 4, 5 ст. 284, ч. 4 ст. 286, ст.289 Цивільного кодексу України

ст. 42, 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. Право матері або інших членів сім’ї перебувати з дитиною віком до 6 років, а також з тяжкохворою дитиною старшого віку, яка потребує материнського догляду, в лікувальному закладі

ч. 1 ст. 287 ЦК України

п. “к” ст. 6, 64 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. Право на інновації, а саме:

а) право на медико-біологічний експеримент;

б) на репродуктивні технології;

в) право на донорство;

г) право на терапевтичне клонування;

ґ) право на корекцію (зміну) статі (ч.2 ст. 28 Конституції України, ч. 3, 7 ст. 281, ч. 4 ст. 289, ч. 1 ст. 290 Цивільного кодексу України, ст. 45, 47, 48, 51 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”)

  1. Право на попередження за можливістю страждань і болю

ст.3, ч. 2 ст. 28 Конституції України

ч. 2 ст. 289 Цивільного кодексу України

ст. 6, ст. 52 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. Право на індивідуальний підхід до лікування

п. “д” ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 38, ч. 3 ст. 39, ч. 3 ст. 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. Право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я

ст. 40 Конституції України, п. “і” ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. Право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги

ст.ст. 3, 21, 27, 28, 64, 68 Конституції України

ст. 281, 297 Цивільного кодексу України

ч. 3 ст. 52 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

  1. право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я

ст.ст. 21, 22, ч. 2 ст. 24 Конституції України

п. “и” ст. 6, ст. 9 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТА:

  1. Обов’язок піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян

п. «а» ст.10, ст.32 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Обов’язок проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення

ч.4 ст.286 ЦК України

п. «б» ст.10, ст.ст. 30, 31 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Обов’язок надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться у загрозливому для життя і здоров’я стані

п. «в» ст.10, ст. 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Обов’язок виконувати медичні приписи та правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я

 ч.3, 4 ст. 34 Основ законодавства України про охорону здоров’я

  1. Обов’язок отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю

ч.1 ст. 29 Конституції України

ч.5 ст. 284 ЦК України

ч.2 ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом КНП «ЧМЛ № 3» ЧМР

08.10.2020 року 149

Права та обов’язки пацієнта,
який знаходиться на лікуванні в
комунальному некомерційному підприємстві
«Чернігівська міська лікарня № 3»
Чернігівської міської ради

Пацієнт має право згідно чинного законодавства України:

 1. Отримувати кваліфіковану якісну медичну допомогу в наявних умовах комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 3» Чернігівської міської ради (далі – КНП «ЧМР № 3» ЧМР).
 2. Вибирати лікуючого лікаря та методи лікування.
 3. Надавати чи не надавати письмову згоду на застосування методів діагностики та лікування.
 4. Отримувати достовірну, своєчасну і повну інформацію про стан свого здоров’я (діагноз, план лікування хвороби, можливі негативні наслідки, альтернативу даному виду лікування), у тому числі знайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я.
 5. Знаходитись в безпечних для життя і здоров’я умовах, що супроводжують лікувальний процес.
 6. Мати конфіденційність інформації про стан свого здоров’я (збереження лікарської таємниці).
 7. Звертатися за правовим захистом від будь-яких незаконних форм дискримінації пов’язаних зі станом здоров’я.
 8. Відмовитися від лікування в письмовій формі (тільки повнолітня дієздатна особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними).
 9. Мати зустрічі з медичними працівниками інших медичних закладів, членами сім’ї, опікуном, піклувальником, нотаріусом, адвокатом, священнослужителем.
 10. Заявляти про проведення незалежної експертизи у разі потреби.
 11. Вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної його здоров’ю працівниками КНП «ЧМР № 3» ЧМР.
 12. Звертатися у разі виникнення питань, пов’язаних з порушенням прав пацієнта:
 • до заступників генерального директора КНП «ЧМР № 3» ЧМР;
 • до генерального директора;
 • в управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради;
 • в правозахисну організацію або до суду.

Пацієнт зобов’язаний згідно чинного законодавства України:

 1. Піклуватися за власне здоров’я, чітко і вчасно виконувати медичні приписи, призначене лікування та встановлений для нього режим.
 2. Не шкодити здоров’ю інших пацієнтів, що перебувають на лікуванні в КНП «ЧМР № 3» ЧМР.
 3. Виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «ЧМР № 3» ЧМР та правила користування мобільним зв’язком у КНП «ЧМР № 3» ЧМР.
 4. З повагою і довірою відноситись до медичного персоналу КНП «ЧМР № 3» ЧМР, дотримуватись загально-етичних соціальних норм та правил поведінки в КНП «ЧМР № 3» ЧМР.
 5. В передбачених законодавством випадках проходити медичні огляди в т.ч. на виявлення інфекційних та інших захворювань.
 6. У разі нанесення матеріальних збитків КНП «ЧМР № 3» ЧМР з його вини відшкодувати матеріальну шкоду у повному обсязі.

До відома пацієнтів:

 1. Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів, лікування або порушенням пацієнтом встановленого для нього режиму.
 2. У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю особи медична допомога надається без згоди особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна або піклувальника.
 3. Статті 39-43 чинного законодавства про охорону здоров’я регламентує питання згоди пацієнта на медичне втручання, а саме передбачає, що для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна згода пацієнта. При чому, якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов’язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання – засвідчувати відмову відповідним актом у присутності свідків. Якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повідомляє про це органи опіки і піклування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом КНП «ЧМЛ № 3» ЧМР

08.10.2020 року 149

Правила користування мобільним зв’язком у
комунальному некомерційному підприємстві
«Чернігівська міська лікарня № 3»
Чернігівської міської ради

Користувачам мобільного зв’язку важливо розуміти, що будь-який телефон стандарту GSM – це приймач і передавач радіосигналів малої потужності. Незважаючи на очевидну необхідність і корисність мобільного зв’язку в житті сучасної людини, існує певний перелік місць, де необхідно обмежити себе в користуванні мобільним зв’язком. Одним з таких місць є лікарня, особливо деякі її відділення і кабінети, де мобільний телефон може порушувати роботу устаткування, або відволікати від необхідних медичних процедур медичний персонал і самого пацієнта.

 1. Необхідно виключати свій мобільний телефон у відділенні функціональної діагностики, фізіотерапевтичному та рентгенологічному відділеннях КНП «ЧМР № 3» ЧМР, де випромінювання приймача може викликати небажані збої в роботі медичної техніки, бо мобільний телефон потенційно може впливати на роботу чутливого медичного встаткування.
 2. Неприпустимо користуватися мобільним телефоном одночасно з особистими медичними приладами (кардіостимулятор, слуховий апарат та ін.) і якщо поруч з Вами знаходиться людина, яка використовує особистий медичний пристрій, який реагує на радіосигнали мобільного зв’язку.
 3. Забороняється користуватися мобільним телефоном під час огляду лікарем, перев’язок та будь-яких маніпуляцій, у спеціалізованих кабінетах (перев’язувальній, маніпуляційній та ін.)
 4. Під час відпочинку хворих (тиха година, нічний сон) мобільний телефон слід переводити в режим без звуку або на маніпуляційну гучність дзвінку.
 5. Неприпустимо користуватися чужим телефоном або повідомляти його номер без дозволу власника.

Ці правила стосуються як працівників КНП «ЧМР № 3» ЧМР так і її відвідувачів.

Знання і виконання Правил мобільного етикету – це ознака вихованості і високої культури спілкування абонента.

Шановні абоненти мобільного зв’язку, дотримуйтесь правил, які допоможуть гармонійно об’єднати Вашу особисту свободу і пошану до інтересів тих, хто Вас оточує!