Загальноклінічні дослідження

 • Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної щільності рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл, мікроскопія осаду сечі);
 • Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Нечипоренко, 3-склянкова проба);
 • Визначення концентраційної здатності нирок (Проба Зимницького);
 • Дослідження калу;
 • Дослідження виділень сечостатевих органів;
 • Дослідження дуоденального

Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження виконуються на автоматичних аналізаторах MicroCC-18-це дозволяє в перебігу 2 хвилин аналіз клітин крові по 18 параметрам. Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних бінокулярних мікроскопах.

 • Визначення гемоглобіну крові;
 • Підрахунок еритроцитів у крові;
 • Визначення гематокритної величини;
 • Ерітрограма (Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів);
 • Підрахунок ретикулоцитів;
 • Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограма (визначення тромбокриту, середнього об’єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів);
 • Визначення ШОЕ;
 • Підрахунок лейкоцитів;
 • Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові;
 • Виявлення LE-клітин;
 • Дослідження крові на малярійні паразити;
 • Дослідження дуоденального вмісту;
 • Дослідження рідини із серозних порожнин;
 • Дослідження спинномозкової рідини;
 • Дослідження мокротиння;
 • Дослідження секрету простату.

Біохімічні дослідження

Широкий спектр біохімічних досліджень з використанням мінімального обсягу проб і реагентів проводиться на сучасному обладнанні, з продуктивністю 120-180 досліджень на годину.

Визначення K, Na, Ca, Cl виконується на іонселективному аналізаторі EasyLyte.

Дослідження системи гемостазу виконується на коагулометрі Clot-2S.

 • Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, ГГТП, лужної фосфатази, ліпази);
 • Дослідження мінерального обміну (визначення хлоридів, кальцію, іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза, калію, натрію);
 • Дослідження ліпідного о бміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, розрахунок коефіциєнту атерогенності);
 • Визначення загального білка, альбуміну, білкових фракцій крові;
 • Визначення глюкози, глікованого гемоглобіну;
 • Визначення білірубіну і його фракцій;
 • Визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти, кліренс ендогенного креатиніну;
 • Визначення серомукоїдів;
 • Тимолова проба;
 • Визначення показників системи гемостазу (протромбіновий індекс, протромбіновий час, розрахунок МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, визначення фібриногену А, фібриногену В, визначення часу кровотечі, часу зсідання цільної крові).

Імунологічні дослідження

 • Визначення групи крові і резус-фактора;
 • Визначення ревматоїдного фактора, С-реактивного білка, антистрептолізина-О;
 • Визначення специфічних білків (тропонинІ експрес-тест);

Режим роботи:
Прийом біоматеріалу – щодня з 8:00 до 10:00
Для пацієнтів відділень клінічні та біохімічні дослідження виконуються співробітниками лабораторії цілодобово.
Клінічний, біохімічний, імунологічний: понеділок – п’ятниця 8:00 до 15:42
Контактний телефон: (046-2)-95-11-46
Забір крові здійснюється в маніпуляційних кабінетах відділень